Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Organisationer

 

 

Här ryms organisationer, föreningar och samfund. Det är sammanhang som kännetecknas av växt och livskraft. Vissa är jordnära och förankrar sina rötter djupt i myllan, andra sträcker sig mot ljus och himmel. Delaktighet, gemenskap, ansvar och utveckling är nyckelord. Det är rörelser som drivs av engagemang och människors aktiva livsval:

 • politiska partier/organisationer
 • fackliga organisationer
 • humanitära organisationer
 • kyrkor och samfund
 • studieförbund
 • ideella föreningar.

Organisationer, partier, föreningar och samfund har hängivna medarbetare som bidrar med entusiasm och volontärarbete. Man vill påverka och göra skillnad för individen, samhället och världen. Ett villkor för att kunna påverka andra, är att man gör sig förstådd. Först när mottagaren begriper budskapet kan hon ta nästa steg – och låta sig övertygas. Hur ser kommunikationen ut i din verksamhet? Finns det någon som det inte ens är någon idé att prata med? Både den interna och externa kommunikationen måste fungera. Värderingar och ideologier skapar starka band mellan medlemmarna, men hur når man de människor som man vänder sig till, utanför det egna sammanhanget?

Retoriken tar sig olika uttryck:

 • Politiska partier/organisationer ägnar en hel del tid åt argumentation och debatt. Att argumentera är att formge viktig information. Välj rätt debatt för rätt tillfälle. Det är en konst att debattera värdigt – och trovärdigt. Skickliga talare lyckas skapa gensvar och förändring. De är pålästa och tar hjälp av några enkla grundregler: slipa retoriken, vässa kreativiteten och öka förståelsen.
 • Kyrkor och samfund har verksamheter med stor spännvidd. Budskapet måste ständigt anpassas till målgruppen. Förskola, konfirmationsläger, vigseltal, sorgesamtal, skolavslutning, julfest och media är några av kyrkans arenor. Retorikens ethos (trovärdighet, tillit), pathos (känsla, stämning) och logos (förnuft, förståelse) är lika angelägna i kyrkan som på andra platser.

 

Men, trots olikhetstänkande i politik och religion bör vi alla ta avstamp i några viktiga grunder:

 • ETIK OCH RESPEKT
  Lev som du lär. Tänk igenom din människosyn. Gör det igen! Vilka värderingar är dina bärande bjälkar och varför?
 • MOTTAGARE OCH MEDMÄNNISKA
  Lär känna mottagaren. Varför vinna henne? Vad vinner hon på att säga ja?
 • BEGRIPLIGA BUDSKAP
  Var konkret och gör dig förstådd.
 • TAL OCH FRAMFÖRANDE
  Ta retorikens fem trappsteg till toppen.
 • ORD, RÖST OCH KROPPSSPRÅK
  Låt uttrycken samarbeta – inte konkurrera.
 • VINKLAR OCH PERSPEKTIV
  Öva på att tänka och agera kreativt. Att kunna byta perspektiv är livsviktigt.
 • ATTITYDENS PÅVERKAN
  Var medveten om din attityd. Dina mottagare kommer definitivt att lägga märke till den.

 

Ellen Z Kommunikation erbjuder verktyg som utvecklar dig och din verksamhet:

 

FÖRELÄSNING, UTBILDNING och WORKSHOP

 • Rustad och RIK
  Vissa krokar är nödvändiga. Dit hör Retorik Inspiration Kreativitet. De säkrar den personliga utvecklingen, kommunikationen och relationerna och gör tillvaron RIK. En interaktiv föreläsning/utbildning med många vinklar, kommunikation och workshop. Läs mer
 • Plötsligt händer det ju!
  Fritt fall om natten, otippad begravningsretorik och andra stärkande missöden. När livet överraskar, när det inte blir som vi har tänkt – hur löser vi det? Kan kreativitet existera utan förändring? Här medverkar Selma Lagerlöf, Shakespeare och Lille Prinsen i en omväxlande föreläsning om kaos, kreativitet och öppna sinnen. Läs mer
 • Presentera engagerat (om presentationsteknik)
  Presentationer är som måltider: planera, tillaga och servera så att gästerna vill ha mer. Uppgradera dina presentationer med knep från retoriken och kreativiteten. Då kommer både du och publiken att se fram emot dina framträdanden. Läs mer
 • Retoriken i praktiken 
  Vem är du och vad vill du? Har du tänkt på att de flesta tillfällen utgör en retorisk situation? Vardagsretoriken rymmer kommunikation, dialog och det goda samtalet, men också argumentation och debatt. Retorikens syfte är att nå fram, och ju mer din vardag skiftar, desto fler broar behöver du bygga till dina mottagare. Utmana möjligheter och missförstånd! Fantasi, empati och retorik är viktiga verktyg. Läs mer
 • Retorik, argumentation och debatt
  Debatten skiljer sig ofta från vardagens retorik och argumentation. I vilka sammanhang vill du väcka debatt? Om ditt tal ska ha en viss effekt, bör du planera den effekten. Berör du mottagaren? Testa nya vinklar och designa dina argument idérikt. Tänk i flera dimensioner! Läs mer
 • Kreativ kompetens
  Kreativiteten är isbrytare, vägledare och utmanare. Vad innebär det i ditt sammanhang? Vad kännetecknar en kreativ verksamhet? Hur ser problemlösningen ut? Att byta perspektiv är förutsättningen för att kunna tänka och agera kreativt. Läs mer

 

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02