Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Mitt CV

Pedagogiskt arbete i kombination med kommunikation, kreativitet och existentiella frågor – det är ett spännande arbetsliv. Tillvaron är rik och fylld av utmaningar. Överallt tillförs intressanta perspektiv. Att möta människor i skiftande åldrar och med olika livsvillkor gör det lätt att trivas. Den som undrar hur färden har sett ut så här långt, kan här följa några trådar bakåt i tiden.


UTBILDNING


Högskola

Retorik, 30 hp.

Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp.

Svenska språket/nordiska språk, 60 hp.

Litteraturvetenskap, 60 hp.

Informationskunskap, 30 hp.

Grundskollärarlinjen, 210 hp.

Religionsvetenskap, 60 hp.


Kurs
Storytelling

Improvisationsteater

Samtalsmetodik
Kommunikation, personlig utveckling och coachning

Suggestopedi
Om helhetsperspektiv och att använda båda hjärnhalvorna vid inlärning

MOD
Mångfald och dialog

Konst
1-årig textilkurs
Kortare kurser i akvarell, olja, keramik och collage

 


ARBETSLIV

 

Uppdrag – frilans

Föreläsning
Rustad och RIK (Retorik Inspiration Kreativitet)
Bli en ännu bättre presentatör
Fixa festtalet
Plötsligt händer det oväntade. När livet inte blir som vi har tänkt, hur löser vi det?

Utbildning i pedagogik
Rustad och RIK (Retorik Innehåll Kreativitet) – om perspektivskiften och pedagogisk vardag.
Begripliga budskap – pedagogiska poänger. Gör informationen relevant.
Pedagogiskt processarbete. Vart vill du och hur ska du ta dig dit?

Utbildning i kreativitet
Kreativ kompetens: Stärk lagandan och bredda problemlösningen
Det nödvändiga perspektivskiftet: Tänk öppet och tackla förändringar
Entreprenörskap: Nya vinklar visar vägen vanliga veckor

Utbildning i kommunikation
Presentationsteknik: Från talrädsla till scenkonst.
Praktisk retorik: Ord, röst och kroppsspråk. Presentation. Dialog/argumentation. Svåra samtal/kreativ kommunikation.
Debatt: Debattens retorik. Bygg en effektiv argumentation. Pro et contra.
Retorik i tal och text: Stilistik och språkhandledning.
Skrivarverkstad för nyfiknaKom igång-kurs.
Vässa din penna: Kreativt skrivande utvecklar språk och stil.
Språkstöd: Undervisning i svenska språket för utländska chefer och medarbetare.

Nu och då
Konferencier, inspiratör, estradör
Facilitator, moderator
Temafest, bröllop, begravning
Morgonsamling, kvällsord och tal däremellan


Anställning

Pedagog/lärare  
Skolor: Folkhögskolor: bl.a. Göteborgs folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping. Gymnasieskolor: bl.a. Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Grundskolor: bl.a. Drakbergsskolan i Göteborg, och Junedalsskolan i Jönköping.

Ämnen: Svenska språket, retorik, kreativt skrivande. Litteratur. Yrkessvenska. Svenska för invandrare.
Livsåskådning, religion. Etik på personlig assistens-utbildning.
Bild och form. Estetisk verkstad. Kultur.
Tematiska studier.
Metodik. 

Verksamhetsutvecklare  
Sensus studieförbund, Jönköping
Arbetsuppgift: Pedagogiskt och organisatoriskt ansvarig för kultur- och studieverksamheten i Jönköpings kommun.

Församlingspedagog
Svenska kyrkan, Jönköping
Arbetsuppgift: Ledarutbildning. Barn-och ungdomsarbete.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02