Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Mina värderingar

 

Ellen Z Kommunikation tror

  • att rädsla för förändring motverkar utveckling
  • att människan kan ta ansvar, skapa mening och möjligheter
  • att öppenhet och förståelse främjar samarbete och motverkar konflikter
  • att nyfikenhet, kreativitet och handling ökar människors livsrum

 

     
         
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02