Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Min syn på kommunikation

 

 

Kommunikation engagerar. Och det är alltid något intressant på gång.

  • Retorik handlar om att nå fram på ett övertygande sätt. Retoriken är en stor del av vår kommunikation och finns närvarande överallt. Vi övertygar genom tal och skrift, men ordlösa budskap som kroppsspråk, bild, musik och dans rymmer också mycket retorik.
  • Vi kommunicerar alltid med oss själva. Det betyder att våra livsfrågor får gensvar. Därför handlar livsfrågor om kommunikation. 
  • Kommunikation betyder också förbindelse, i betydelsen att ta sig från ett läge till ett annat. Här finner vi kreativa processer, pedagogik och metodik som en given del av kommunikationen..Kreativiteten utmanar oss att tänka nytt när lösningen inte är självklar och området är oprövat. Pedagogik och metodik leder från okunskap till medvetenhet och förståelse.
  • Kommunikationen medför att vi sätter oss i rörelse, eftersom den motverkar likgiltighet och stagnation.
  • Brist på kommunikation innebär att några delar inte längre har kontakt.

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02