Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Om mig

min idé     min syn på kommunikation     mina värderingar     mitt cv     mitt galleri

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02