Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Individ

Och nu, vart vill du?

Äkta möten, mellan människor som är på riktigt, leder till dynamiska processer.
Det är enkelt: Du, ett bollplank och en idé.

Har du egna idéer? Inom vilket område vill du fördjupa dig? I pedagogiska pusslet finns många uppslag.
Det är oerhört utvecklande att jobba med språk och stil på individnivå. Bara för att nämna något. 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02