Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Handledning

Växande är individuellt. Att jämföra sig med andra är oftast inte meningsfullt. Eftersom ingen människa och situation är en repris av någon annan, är inte färdiga mallar så särskilt spännande. Din position, dina färdigheter och önskemål ska vara utgångspunkten i handledningen. Att utmanas och bygga vidare utifrån det står i fokus. Ett kreativt motstånd och nya infallsvinklar gynnar utveckling.

Att träffas för ett förutsättningslöst samtal kan vara en början. Det händer alltid något när människor möts. Respekt och delaktighet innebär ömsesidigt utbyte.

   – Vart vill du? Samspel och dialog ger en riktning.
   – Hur ska du ta dig dit? Kunskap, motivation och utmaningar för framåt.

Det är utvecklande att få individuell handledning i Språk och stil. Det, och mycket annat, kan du läsa om i pedagogiska pusslet.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02