Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.
Tillbaka

Vem

Vem handlar om mottagare och deltagande.

Det händer något när människor möts. Var skulle vi befinna oss, om vi inte samspelat, om vi inte mötts av andras utmaning och stimulans?

Jag ser delaktighet som en självklarhet och styrka. Var och en bidrar med erfarenhet och kunnande. Att ta del av varandras iakttagelser och lärdomar gynnar bägge parter.

Vilket är ditt sammanhang, din kultur? Är det en organisation eller förening, ett företag eller samfund?
Det finns många former för samarbete. Ett första samtal kan leda vidare.

Klicka på en pusselbit och läs mer.

 

 

 

 

 

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02