Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Erbjudande

Ett erbjudande kan se ut på många sätt. Under den här rubriken finner du olika förslag, kombinationer och upplägg samlade.

 

skolor     företag     kyrkor     vad, vem, hur

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02