Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Pedagogik

 

 

Begripliga budskap – pedagogiska poänger fokus på mottagaren gör information användbar nya vinklar säkrar förståelsen information paketeras på olika sätt passa olika informationsbitar. viktig fakta. sändare glapp förståelsen. människor verksamheter stannar upp. innebär kostnader är det viktigt paketeras attraktivt framgångsrik. väcka intresse koppla samman praktiken teorin. rätt vägbeskrivning? lång sträcka. Om kunskapen är målet vägen kreativiteten reslusten. budskap är relevant Ta hjälp av pedagogiska broar. Kreativitet workshops öppnar förståelsen via känslan sinnena. Formge telefonsamtal mejl, webbplatser instruktione kundbesök, mingel konferenser föreläsningar, projektgenomgångar och internutbildningar. nya perspektiv vässa Abstrakt svårsmält användbar låssmeder verktyg tillgänglig. utmaningar problemlösning bränsle kunskap idérikedom engagemang. konstruktiv mix av föreläsning idébank praktisk pedagogik utveckling pedagogiskt förhållningssätt budskap konkreta hantera fakta och siffror på ett klokt sätt delaktighet, lärande samtal processer struktur och metodik projektledare, informatörer, kommunikation pedagogisk kompetens. Utbildningen 3 dagar öppen kurs arbetsplatsen. Priset upplägg skräddarsys

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02