Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Några kunder


Alingsås lasarett
ALMI Företagspartner
Aventus
Akademi Båstad yrkeshögskola
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs folkhögskola
GöteborgsOperan
Göteborgs stad
Kommunförbundet Skåne
LO
Lärarförbundet
Mölnlycke Health Care
Prime Business
Svenska kyrkan
Sälj- och marknadshögskolan
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Victoriaskolan, Göteborg
Volvo
Världens barn

Några röster

Debatt  utbildning
“Kursen gav mig bra träning och värdefulla tips som jag kommer att ha nytta av i mitt politiska engagemang. Bra blandning av teori och övningar, anpassade efter deltagarnas förutsättningar och behov. Rekommenderas!”

Fredrik Ellberg, ordförande MP, Ystad

“Ellen Zettergren kan sitt ämne och har utvecklat pedagogiska modeller som lustfyllt och seriöst belyser olika ingångar. Hon är lyhörd, flexibel och fångar upp vars och ens behov utan att gruppdynamiken går förlorad eller att tempot och ambitionsnivån sänks. Väl underbyggda teorier blir tydliga och relevanta. Praktiska, kreativa övningar ger många aha-upplevelser och planterar sig i kroppsminnet. Jag har fått en frisk blandning av rätt verktyg och något konkret att jobba vidare med.”
Carin Åkesson, körledare och musiker, Göteborg

 

Presentationsteknik  utbildning
“Bra kursinnehåll och engagerad lärare. Gick kursen privat, men fick nytta av den redan första dagen tillbaka på arbetet.”
Towe Hägg, presstalesperson, Stockholmspolisen

“Med stort engagemang och genuint intresse förmedlade Ellen retorikens grunder och konkreta tips för hur jag lyckas med mitt framförande. Kursen var både inspirerande och utvecklande och jag har användning av det jag lärde mig varje dag – både i min yrkesroll och privat.”
Agneta Claesson, informatör, Pensionsmyndigheten

“Paketet av retorik, pedagogik, metodik och kreativitet var en enorm styrka! Jag fick med mig mycket kunskap, praktiska övningar och många användbara tips, både för vägledningssamtal med enskilda elever och för klasser. Ellen är en mycket inspirerande, fängslande och kunnig kursledare. Jag har faktiskt nytta av kursen varje dag.”
Helena Axelsson, studie- och yrkesvägledare, Hässleholm

 

Rustad och RIK  föreläsning
Retorik Inspiration Kreativitet

“Ellen – tack för en interaktiv och väldigt intressant föreläsning. Jag fick flera aha-upplevelser och bra påminnelser om hur jag kan kommunicera effektivare. En levande och okonventionell presentation!”

Per Magne, Prime Business, Göteborg

“Vill rikta ett tack till Dig, Ellen – angående ditt spännande och lite annorlunda upplägg på temat Retorik – Inspiration – Kreativitet. Jag fick nya inspel när jag lyssnade på dig – som jag direkt upplevde som en nyttighet att använda i vardagen.”
Carin Ramneskär, ALMI Göteborg

 

Spridda röster
“Tack för inspirerande och härliga föreläsningar. Öppet och tillåtande klimat med bra plattform för reflektioner. Jag har fått nya perspektiv.”

“Roliga workshops! Motverkar låsningar och frigör idéer. Jag uppskattar övningarna som släpper loss kreativiteten. Kul och lärorikt att träna på retorikknepen i praktiken.”

“Har blivit påmind om ordens makt och betydelse.”

“Fantastiskt! Jag har lärt mig massor! Att improvisera, tänka bredare, vara mer kreativ, utveckla mitt kroppsspråk, våga använda pauser mm. Har fått en bra, fungerande verktygslåda.”

“Bra mix av kunskap/teori och kreativ pedagogik. Lyhördhet för oss som individer. Mångsidig kursledare. Jag tror att hon skulle lyckas med den mest motvillige. Humor och kreativitet är en lyckad kombination.”

Några uppdrag

Utbildning

Kommunikation
• Presentationsteknik. Från talrädsla till scenkonst. Både du och publiken ska se fram emot dina presentationer.

• Praktisk retorik. Ord, röst och kroppsspråk. PresentationDialog/argumentation. Svåra samtal/kreativ kommunikation.

• Debatt. Debattens retorik. Bygg en effektiv argumentation. Pro et contra.

• Retorik i tal och text. Stilistik och språkhandledning.

• Skrivarverkstad för nyfikna. Kom igång-kurs.

• Vässa din penna. Kreativt skrivande utvecklar språk och stil. Pröva nya grepp som säljer och överraskar.

• Språkstöd. Undervisning i svenska språket för utländska chefer och medarbetare.

 

Kreativitet
 Kreativ kompetensStärk lagandan och bredda problemlösningen. Kreativiteten är isbrytare och utmanare.

• Det nödvändiga perspektivskiftet. Tänk öppet och tackla förändringar.

• Entreprenörskap. Nya vinklar visar vägen vanliga veckor.

 

Pedagogik
 Rustad och RIK. (Retorik Innehåll Kreativitet)  Om perspektivskiften och pedagogisk vardag.

• Begripliga budskap – pedagogiska poänger. Gör informationen relevant, då fungerar den.

 Pedagogiskt processarbete. Vart vill du och hur ska du ta dig dit?

 

Föreläsning

• Rustad och RIK (Retorik Inspiration Kreativitet). Interaktiv föreläsning som stärker din personlighet, din kommunikation och dina relationer.

• Bli en ännu bättre presentatör. Knepen som höjer dina presentationer från VG till MVG.

• Plötsligt händer det … oväntade. När livet inte blir som vi har tänkt, hur löser vi det?

 Fixa festtalet. Om konsten att lyckas med det omöjliga talet.

 

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02