Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Retoriken i praktiken

20 maj 2018, 09:40

 

Bygg olika broar till olika mottagare

Har du tänkt på att de flesta tillfällen utgör en retorisk situation?
Retoriken tänker brett. Hur gör du?
Vilka olika sätt använder du för att kommunicera?
Vad är skillnaden mellan dialog och argumentation?
Hur påverkas mötet med människor?
Vilket resultat vill du ha? 

Utrusta din verktygslåda och nå dina mottagare.
Den som kan tala på olika sätt med olika människor

i olika sammanhang har många fördelar. 

Oavsett situation – tänk på helheten.
Låt ord, röst och kroppsspråk samarbeta.
Konkurrera inte med dig själv.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02