Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Bildning och utbildning

1 mars 2018, 14:40

Inlärning sker hela tiden och vi bildas ständigt. Visst är det hoppfullt! Ibland finns det dock poänger med att inspiration, kunskap och nya idéer samordnas. Utbildningar är just ett sådant spännande forum som aktiverar lärprocesser.

– Söker du en öppen utbildning i ett ämne som intresserar dig?
– Ser du fördelar med att ha en utbildning på din arbetsplats eller i ett annat sammanhang där du är verksam?

Antingen kommer du till utbildningen, eller utbildningen till dig. Ring eller mejla och berätta vad du är intresserad av. Kompetensutveckling kan se ut på många sätt. Här är några exempel:

  • Konsten att tala – presentera engagerat
  • Debatt – retorik, argumentation och konsten att debattera snyggt
  • Kreativ kompetens – för vitala arbetslag 
  • Begripliga budskap – pedagogiska poänger
  • Retoriken i praktiken – från svåra samtal till presentation och argumentation
  • Vässa din penna – kreativt skrivande

En utbildning ska ge kunskap och nya vinklar. Ellen Z Kommunikation kopplar alltid teoretiska perspektiv till såväl reflektion och dialog, som till kreativ pedagogik och workshop. Det är en helhetsprocess som handlar om bildning på flera plan. 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02