Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Så enkelt och så svårt

4 februari 2016, 19:34

 

Kommunikation är relation.

Relation är kommunikation.

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02