Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Retorisk framgång

20 maj 2014, 09:20

 

 Övertyga med hjälp av


Ethos 

  • Var trovärdig
  • Använd din etik


Pathos

  • Väck känslor
  • Använd din din passion


Logos

  • Gör dig förstådd
  • Använd din logik

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02