Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Gröna hatten på

26 mars 2014, 13:12
 
Gröna hatten på under förmiddagen!
 
Du tänker väl brett när du löser problem?
Se till att inte missa någon viktig vinkel.
Låt de Bonos hattar guida dig.
Ellen Z Kommunikation hjälper också gärna till.

 

 
 
 
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02