Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

RIK frukost

12 april 2013, 11:53

 

Föreläsaren är på gott humör efter morgonens frukostmöte.
Ett härligt gäng satt i publiken.

 

 

Röster efter föreläsningen gör föreläsaren glad och tacksam:
“Jag har hört många föredrag om retorik, men du har nya ingångar. Och roliga workshops!” 
“Tack för att vi slapp powerpoint!”
Du får 11 poäng av 10. Jag blev verkligen berörd.”
“Alla borde få lyssna på Ellen Zettergren när hon talar om Retorik-Inspiration-Kreativitet!” (Facebook)

Retorik konsten att nå fram. Att kunna uttrycka sig på flera sätt är en styrka. känner sig fri att tala olika slags människor i många sammanhang har flera fördelar.Inspiration  katalysator lust nyfikenhet mod  tar förändringen vid. Men inspiration är färskvara. Hur laddar du om? Kreativitet innebär spännande processer. Kreativiteten är central i bra kommunikation och i goda relationer. Den typiskt kreativa människan är idérik, tänker fritt och byter perspektiv i ett låst läge. utvecklar retorik, kreativitet och livsfrågor.  verktyg för vardagen. Retorik är roligt. Och att mötas i nya roller och sammanhang leder vidare. Kom och utmana kreativiteten!  öppna sinnen och kreativ kommunikation är en bra start på dagen. 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02