Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Så kompareras påven

30 september 2012, 14:15

 

 

Påven är stor, men hans starke man är ännu större.
Störst är dock Vera, 84, som löper likt en bergsget uppför hans många marmortrappor.

Påven – positiv. Stenstod – komparativ. Vera – superlativ.

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02