Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Naturgeografisk exkursion

8 augusti 2012, 18:50

 

Blåtonad kvällssafari i sydskånska havsbandet med inhemsk guide.

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02