Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Mycket svår fråga

22 januari 2012, 03:11

 

 


Just hemkommen från en synnerligen trivsam middag

med belevade människor från samhällets toppskikt.
Under kvällen framkom att ingen av dem har nyttjat tvål på flera år.
De bad mig respektera önskan om att ej bli namngivna.
Jag frågar mig: Hur ska jag själv förhålla mig till produkter anno dazumal,
sådana som blivit tagna ur bruk och uppenbarligen bara står och samlar smuts och damm?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02