Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Tanken på snöglapp under sandalerna

17 september 2011, 14:02

Carpe diem-fanatikerna har länge skruvat åt. Men att leva i nuet avtrubbar visionärerna. De senaste dagarna noteras 34 grader i skuggan, det får huden att självantända. Hart när omöjligt att prova värsta vinterkappan då. Men till slut så. Jag klarade det. Carpe futura. Den grekiska ekonomin är ännu en gång i hamn.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02