Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Nytt tyg, men ändå

16 september 2011, 11:43
Även om Peter Cassirers Huvudlinjer
i retorikens historia
är mycket läsvärd,
bör alla utnyttja sin rätt till 5 minuters rast per timme.
Jorå, det retoriska system som vi använder i dag,
utvecklades där jag sitter nu, för 2 400 sedan.
Soffan är omklädd. Men schkål för talekonsten då!

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02