Organisationspsykologi, 160 p.

18 september 2011, 09:44

Uppe på Akropolis är barnomsorgen kvalitetssäkrad enligt svensk modell.
Varje förskollärare organiserar sin barngrupp och alla barn är märkta med sitt dagis.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02