Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Man vaknar och allt är annorlunda.

5 juli 2011, 08:50
Jag ser det som att opinionssiffrorna har skjutit i höjden. Man är lite populär. Onsdagens nattskörd av fågelloppornas 300 bett måste ju ha en mening. De har promenerat med militärisk precision. Jag ser bitvis ut som de första anteckningarna från grundkursen i stenografi.
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02