Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Heja Skånetrafiken!

22 juni 2011, 16:41

För endast 485 kr reser man obegränsat med buss och tåg
i hela länet – i två månader.

Man kan inte annat än bli generad å Västtrafiks vägnar.

Det lilla loket spränger genom Skånelandets Bregottfabriker
och klyver rapsfälten mitt itu. Såvitt jag kan avgöra från kupén
verkar Skurup vara värsta hålligångstället.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02