När franska glosor tryter

29 mars 2016, 15:28

 

Är i Nice och funderar över språk och kommunikation. Kreativiteten är problemlösningens bränsle. När de franska glosorna tryter är det fantastiskt att ha två extraspråk som funkar. 

Hur ska du använda din röst och ditt kroppsspråk i dag? I den bästa av världar kompletterar ord, röst och kroppsspråk varandra så att budskapet blir lättolkat. När vi lever under stress och press spretar kommunikationen och våra tre språk konkurrerar istället med varandra och uttrycker olika budskap. 

Jag önskar dig en bra dag och att du når fram till dem du möter. Utforska din kreativitet och håll dig nära människor som uppmuntrar dig att tänka öppet. Au revoir!

 

Nice 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02